פתח דבר

10 | אקולוגיה של ספרות חדשה בכתביו של האקולוג הראשון של התרבות שטבע את המונח ecology of mind , האנתרופולוג והוגה רעיון הקיברנטיקה, גרגורי בייטסון . בכתביו של בייטסון הוצגה לראשונה תפיסה פוסט-סטרוקטורליסטית של קריאה מקבילה ( אך, כהבחנתו, לא אינטר-דיסציפלינרית ) במערכות ידע רחוקות זו מזו : המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח . בייטסון ביקש לתאר ממצאים מתחומים שונים כמַבנים עולם קוגניטיבי אחדותי שבו נפרצים גבולות ה- strata המקצועיות השונות, ומושגיו מונחים על קו מעגלי רציף של פעולה ומשוֹב המזינים זה את זה במערכות שונות . אף שנשא בדמיונו הסכולסטי דימוי מיסטי הֶלֶני של ׳אחדות המדעים׳, הותיר את התחומים השונים כל אחד לעצמו, וחתר לפריצת ערוצים מושגיים אנלוגיים ביניהם, באופן שיאפשר לשאלות דיסציפלינריות שונות לחצותם . מחשבתו הרדיקלית של בייטסון על ׳אחדות ההבנה המדעית׳ לא הועתקה אל החיבור הנוכחי במלואה . עניינו של החיבור אקולוגיה של ספרות אינו במחקר טקסטים כ׳המשך׳ למחקר פסיכולוגי, אנתרופולוגי או סביבתי . מטרתו של חיבור זה היא להציע מהלך מתודולוגי, אשר בו החוקר גוזר שאלות מן המחשבה על אקול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן