אקולוגיה של ספרות

אבידֹב ליפסקר אקולוגיה של ספרות סדרת אופקי מחקר בעריכת אבידֹב ליפסקר הוצאת אוניברסיטת בר - אילן אק ול וג י ה ש ל ס פרות אבידֹב ליפסקר Б ש א נ w גנ ג s ק פ ק Д б s G G a a v G B k x x M e o M ج ب ع ع ة ד ة ד ב Q קה 大 ע 四 体 重 点 見 ד ل א ש ח ג קפ d G a v B x r ب M ة ـغ ـ ي ط נ w א פ s Дs f a c a E x ד ع ה ב ד ק ע ל 点 見 見 הוצאת אוניברסיטת בר - אילן אק ול וג י ה ש ל ס פרות ل א ש ח ג קפ d G a v B x r ب M ة ـغ ـ ي ط Б נ w א פ s Дs f a c a E x ד ع ה ב ד ק ע ל 点 見 見 Б א w ש נ נ ג ג s ק פ ק ק Д s G f a a a v h h E B k x x M M e ـ ق ب ج o k ـق ة ة ש ג ק B x M ب ـ ي ד דד ד Q Q ה ק 大 大 重 体 点 見 Б Б א w פ s נ s f Д ع ד ד צב ה ע ע 点 沖 沖 עיצוב : אבידֹב ליפסקר תמונת העטיפה : הדפס יפני, קיוטו 2016 אבידֹב ליפסקר אקולוגיה של ספרות הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן