הערות ומקורות מידע

210 | אז איך קוראים לךְ עכשיו ? 9 בין היוצאות מן הכלל, הבולטות בקרב מדינות המערב הן המדינות צרפת, גרמניה, וחלק ממדינות ארצות הברית, שחוקקו חוקים ותקנות שעל פיהם נשים חייבות להחליף את השם בעקבות נישואיהן . 10 התפיסה הרווחת בזמנו, שמקומן של נשים בספירה הפרטית, בעוד הגברים שולטים בספירה הציבורית, הביאה לכך שנשים חונכו להאמין שהן צריכות להישאר חסויות מפני העולם, וכך גם שמותיהן . מעידות על כך, בין השאר, העובדה שנשים כותבות נאלצו להשתמש בפסבדונים של גבר ( אם כי היו לכך עוד סיבות ) , והאִמרה הנפוצה מאותם ימים : “A lady’s name should be seen in print only when she is born, when she is married, and when she died” Hibbard, C . L . 2001 . Womyn’s Marital Names : An Examination of Identity, Sexism and ( Language . MA thesis, Mankato : Minnesota State University, p . 17 ) 11 הדוקטרינה נקראת Coverture , ושמה נגזר ממעמדה של האישה כ- femme covert , במובן שהיא "מכוסה על ידי בעלה" . בין ההשלכות היישומיות שלה ניתן למצוא את החוק האמריקאי שהתיר לגבר שאשתו בגדה בו להרוג את הגבר האחר, משום שהדבר נחשב לפגיעה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ