"שם בתהליך": הסתגלות איטית ומותאמת אישית לשינוי גדול

188 | אז איך קוראים לךְ עכשיו ? טקס זה, או בשמו הנפוץ יותר אצלנו — חתונה, מתקיים בתרבויות שונות בצורות מגוונות . לפעמים הוא אורך מספר שעות, לפעמים מספר ימים . יש בו מרכיבים המשתנים ממקום למקום, אך תמיד לוקח זמן מה עד שהמעבר מהמצב הישן למצב החדש מושלם וממומש באופן מלא . בין שני המצבים הללו מתקיים גם מצב שלישי : המצב הלימינאלי . הוא נקרא כך על שם מילה לטינית שפירושה "על הסף", המסמלת את מהותו כשלב ביניים שבו האדם המשתתף בטקס עזב את מעמדו הישן, אך עדיין לא הושלם המעבר למעמדו 61 בשלב זה כל הכללים שהיו תקפים בעבר כבר לא מתאימים לגמרי, החדש . ועם זאת עדיין לא הוסדרו כללים חדשים שמתאימים למצב החדש . בספרות המחקרית מאופיין השלב הלימינאלי בטשטוש גדול ואי בהירות יחסית, שמזכירים במידה רבה את הנזילות ואי היציבות של נשים בנוגע לשם משפחתן המשתנה . על רקע זה, אפשר להסביר את יחסן של נשים לשם המשפחה לאחר הנישואין גם כביטוי של המצב הלימינאלי שבו הן נמצאות . כי מרגע שנכנס לעולמה של אישה עוד שם משפחה, האופן שבו היא משתמשת בשם או בשמות שלה נקשר ישירות גם לשינוי הזהות שהיא עושה בעקבות הנישואין : לא רק השינוי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ