אז איך זה עובד בפועל?

158 | אז איך קוראים לךְ עכשיו ? כאמור, התקנות משנת 2013 מחייבות כי במעמד הרישום לנישואין יוחתמו בני הזוג על טופס "הודעה על בחירת שם משפחה לאחר נישואין" . מי שמבקשות שלא לשנות את שם המשפחה לאחר הנישואין, למעשה לא נדרשות לעשות דבר מלבד למלא את הסעיף המתאים בטופס הזה . מי שרוצים להחליף לשם אחר, או לצרף את שני השמות, ייתכן שיידרשו להגיע לאחר השלמת הליך הנישואין למשרד הפנים כדי לבצע את השינוי הלכה למעשה, גם אם רק כדי להוציא תעודת זהות ודרכון חדשים עם השם החדש, או כדי לוודא שהשינוי מתבצע בדיוק כפי שרצו . כך או כך מומלץ לעשות זאת בטווח של עד שנה מיום הנישואין, ולא מאוחר יותר . זוגות שנישאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, והם אזרחי ישראל, אמורים להתייצב במשרד הפנים עם חזרתם ולדווח על נישואיהם . במעמד זה תעלה ככל הנראה גם שאלת שם המשפחה לאחר הנישואין, ואם לא — מומלץ להעלות אותה, לכל הפחות כדי לוודא שלא ייעשה בשם משהו אחר מהרצוי . ידועים בציבור, זוגות שנישאו בטקס שאיננו מוכר על ידי רשויות המדינה, ובכלל זה להט"בים שהחליטו, ביחד או בנפרד, לשנות את שם המשפחה בעקבות שינוי במצב הזוגי או המשפחתי, נדרשים לה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ