פרק תשיעי: אוהל שם מה הופך את ישראל למקרה מיוחד בעניין שם המשפחה לאחר הנישואין?

"בניגוד למה שאפשר היה לצפות, מי שנלחמו על תיקון חוק השמות בישראל לא היו נשים שרצו לשמור על שם המשפחה שלהן מלידה ונאלצו להחליפו בעל כורחן בשמו של הגבר שנישאו לו, אלא בדיוק להפך : נשים שביקשו לדבוק במסורת ואף להרחיבה, שרצו לקחת את שמו של הגבר שעמו בחרו להקים משפחה, אך הדבר נמנע מהן בשל חוקי המדינה : חוקי הנישואין והגירושין מצד אחד, וחוק השמות מצד שני . " מיכל רום | 143 מיכל רום | 145 כמו בכל חברת מהגרים, שמפגישה בתוכה א / נשים מתרבויות, שפות ומנהגים שונים, כך גם בישראל הופכים השמות ומאפייניהם לעניין בעל חשיבות . גם כאן, כמו במקומות רבים בעולם, משמשים שמות, מכל הסוגים, אמצעי לזיהוי וסימון של מוצא, זהות ושייכות . אלא שבישראל העניין מסובך יותר, מכיוון שרק כאן דת ולאום מתערבבים זה בזה במדינה שאיננה מפרידה בין השניים, ושפה אחת, במעמד מיוחד, מחברת את כולם — העברית . כל אלו ועוד הופכים את סוגיית שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל למקרה מעניין, רגיש וטעון, יותר מאשר במקומות אחרים . מקורו של ההבדל טמון במאפיינים של העברית, שהיא בעצמה שפה מיוחדת ויוצאת דופן . שפת התנ"ך, שחזרה לחיים לאחר אלפי שנים שבהן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ