"הוספתי את המנדלבאום ממש בשביל היְלָדוֹת"

מיכל רום | 137 בקבלת משמעותם של הנישואין כרגע שבו נולדת המשפחה החדשה, שלה ושלו . לעומת זאת, כיום וזה זמן מה, משמעותם של הנישואין איננה בהכרח כזו . זוגות רבים חיים יחד חיים זוגיים עוד לפני שנישאו, ואף מבלי שהחליטו כלל להינשא, ומקיימים הלכה למעשה חיי זוגיות ואישות מלאים, לפעמים גם חיי משפחה של ממש . במגזר החילוני בעיקר, אם כי לא רק בו, כבר לא חייבים להתחתן כדי לעזוב את הבית . זוגרות ( קוהביטציה ; כלומר מגורים משותפים ) היא עניין מקובל יותר ויותר בישראל, כמו בעולם המערבי, בין שכתחליף 40 לנישואין, או כשלב ביניים לפני שמחליטים להינשא, מעין תקופת ניסיון . בתנאים אלה הופכים מעמד החתונה וטקס הנישואין למשהו אחר — לא עוד התחלה של משפחה חדשה, אלא סוג של הכרזה על מיסוד הזוגיות כצעד ראשון לקראת הבאת ילדים לעולם . מתוך כך, שאלת שם המשפחה לאחר הנישואין הופכת הלכה למעשה לשאלת שם המשפחה אחרי הילדים, כמו שהסבירה ליאת שפרמן, שבזמן פגישתנו הייתה נשואה ללא ילדים : "כרגע אני לא מחשיבה את עוז ואותי כל כך כמשפחה חדשה, כי בעצם שום דבר לא השתנה מלפני הנישואין . אנחנו חיים את אותם החיים, לכל אחד יש את אותן המטלו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ