פרק שביעי: טוב שם משמן טוב מה אומר עלינו שם המשפחה שלנו?

"יופיו של השם והמידה שבה הוא נחשב אהוב או רצוי, משמשים מדדים נפוצים להערכה ושיפוט של שמות משפחה בישראל, ויש להם השפעה כבדת משקל על האופן שבו אנו משתמשים בשמות משפחה בכלל, ועל הבחירה של נשים וגברים ביחס לשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין בפרט . כי בסופו של דבר, מה שכולנו רוצים יותר מהכול זה שם יפה, שם שאפשר לאהוב, שנשמח לשאת אותו, ושאולי גם נתגאה בו . "  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ