פרק שישי: השם שלו והשם שלה במה שונים שמות משפחה של נשים מאלו של גברים?

"מכלול המשמעויות שנקשרות לשם המשפחה של אישה שונה לחלוטין מזה שנקשר לשם המשפחה של הגבר . שם המשפחה של אישה מלמד עליה דברים עמוקים יותר . משום כך, גם השינויים שחלים על השם, כמו אלו שלא, מעידים עליה במובנים שאין להם מקבילה אצל הגברים . " מיכל רום | 71  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ