פרק חמישי: בשם האב מדוע רק נשים אמורות לשנות את שם המשפחה אחרי שינוי במצבן המשפחתי?

"מעמדן הנחות של הנשים וההתייחסות אליהן ולמקומן במוסד הנישואין השפיעו לא רק על שמות משפחה ועל האופן שבו הם עברו מדור לדור, אלא גם על שמות פרטיים, תארים, כינויים וצורות הפנייה המקובלות לנשים לעומת אלו של הגברים . בכולם באה לידי ביטוי תפיסת העולם שרווחה אז, שלפיה נשים הן ישויות הכפופות לגברים ומוגבלות ביכולותיהן . " מיכל רום | 59 בדומה להיווצרות מנהג הוספת שם משפחה לצד השם הפרטי, גם מנהג החלפת שם משפחתה של אישה עם נישואיה החל אצל בנות ובני האצולה באירופה של ימי הביניים . שניהם החלו כאופנה מלהיבה של המעמד הגבוה, שהפכה מהר מאוד למחייבת, וכטיבן של אופנות, חלחלה מטה והפכה למובן מאליו . בניגוד למה שנדמה, מנהג החלפת שם המשפחה לא נולד מכוח הדת — יהודית, נוצרית או אחרת, וגם לא מכוחה של מערכת החוק האזרחי באותם ימים . למעשה, לא היה כלל חוק שחייב נשים לעשות זאת, ובחלק מהמקומות 9 שאליהם התפשט הנוהג, לקח זמן רב עד שחוקקו חוקים בעניין, אם בכלל . כלומר, נשים לא היו חייבות להחליף את השם, ואלו שהחליפו עשו זאת על דעת עצמן ומבחירה . כבר במאה השלוש-עשרה היו ככל הנראה מעט נשים שהחליפו את שם המשפחה עם נישואיהן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ