אז איך קןראים לךְ עכשיו?

אז איך קוראים לךְ עכשיו ? אז איך קוראים לךְ ע כ ש י ו ? על הבחירה של נשים וגברים בשם ה משפחה אחרי הנ ישואי ן מיכל רום מיכל רום אז איך קוראים לךְ עכשיו ? על הבחירה של נשים וגברים בשם המשפחה לאחר הנישואין a פרדס הוצאה לאור Michal Rom WHAT NAME DOYOU GO BY NOW ? עריכה : יעל אורנן גרמי עריכה לשונית : אורלי גרמי עיצוב גרפי : קרן עמרם, סטודיו נוצה איורים : אוקסנה שיינמן סדר ועיצוב הכריכה : סטודיו פרדס הוצאה לאור האיור שעל הכריכה : אוקסנה שיינמן תחקיר וייעוץ למימון המונים : גלי בסודו 572 נשים וגברים תמכו בספר במסגרת קמפיין מימון המונים שנערך באמצעות הדסטארט בחודשים אפריל עד מאי 2018 . רשימת השמות המלאה מופיעה בעמוד הפרויקט 41933 / https : / / headstart . co . il / project אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : 2 - 535 - 61838 - 1 - 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור, ת"ד ,337...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ