ביבליוגרפיה

236 ביבליוגרפיה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, התמודדות עם עודפי תוצרת חקלאית, דו"ח, 09 . 5 . 11 . - https : / / fs . knesset . gov . il / globaldocs / MMM / c9566 b58 - e9 f7 e 411 - 80 c8 - 001 55 d 010 977 / 2 _c95 66 b 58 - e9 f7 - e4 11 - 80 c8 - d010977 11_ 5659_ . pdf 00155 ניטשה, פ', מעבר לטוב ולרוע : לגנאלוגיה של המוסר ( תל אביב : שוקן, 1986 ) . פאנון, פ', מקוללים עלי אדמות ( תל אביב : בבל, 2003 ) . פיאז'ה, ז', שש מסות על ההתפתחות הנפשית ( תל אביב : ספריית פועלים, 1992 ) . פרויד, ז', "ההדחקה" מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הרצאה כ"א : פירוק האישיות הנפשית", תרבות בלא נחת ומסות אחרות ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הרצאה כ"א : הנשיות", תרבות בלא נחת ומסות אחרות ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הלא מודע", מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הרצאה ו' : הנחות וטכניקה של פתירת החלום", מבוא לפסיכואנליזה ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הרצאה י"ט : התנגדות והדחקה", מבוא לפסיכואנליזה ( תל אביב : דביר, 1988 ) . — , "הרצאה כ' : החיים ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ