בין חינוך מבוסס אגו לחינוך מבוסס סופר־אגו

224 נספח לציית לכללי החברה ולפעול לפיהם . התהליך האחרון הוא זה שפרויד מתאר כתהליך התפתחות הסופר-אגו, והוא זה שבמסגרתו נעשה שימוש רב בענישה, בהפחדה וברגשות אשם . התהליך האחר הוא זה שמחזק את האגו המחובר לאיד והמבקש לשרת אותו ולדחות עד כמה שאפשר את הוראות הסופר-אגו ורגשות האשם הצמודים לציות לו . משום שהתהליך האחר קשור בהתפתחות של האגו, הוא מבוסס על אהבה ללא תנאי מצד ההורים והמורים, ויוצר אהבה עצמית וביטחון עצמי בהמשך, מחילה על הפרת נורמות, חיזוק הקשב ליצרים, מחילה על סטיותיהם מהמקובל ופיתוח דרכים למתן ביטויים מעודנים להם . יש מי שחושבים שניתן לשלב בין השניים : "גם וגם" הוא הסלוגן הנפוץ לגישה זו . בבחירה בין שני סוגי הכניסה לחברה שפרויד פותח בפנינו פתח להבנתם, אין "גם וגם" . או שסוכני החִברות מכַוונים למתן אהבה ללא תנאי, חיזוקים וסליחה על הפרת הנורמות, או שהם מכוונים לענישה ולדרישה לציות להן . מובן שאין משמעות הדבר שאהבה ללא תנאי איננה קשורה בהצבת גבולות, ואין משמעות הדבר שחינוך המשרת את תהליכי בניית הסופר-אגו אינו קשור באהבה . אנו מרחיבים על ההבחנה בין השניים בפרקים המורחבים . ההורים שהופ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ