הלא מודע

תקציר המושגים המרכזיים 197 ובמיוחד בשעה שאנו נמצאים במלוא השליטה העצמית שלנו, לא נדע עליהם דבר . העיקרון המארגן את החיבורים שעורך הלא מודע בין הרכיבים השונים המרכיבים אותו הוא אסוציאטיבי ולא לוגי . פרויד 2 כשהדחפים מכנה תהליכי חשיבה אלו "תהליכי חשיבה ראשוניים" . הלא מודעים מבקשים לצאת ולמצוא פורקן, פעמים רבות הם נתקלים בהתנגדות של האגו ( ראו למטה ) . במקרים כאלו הם "מערימים" על האגו וקושרים עצמם למושאים בעולם באופן שמכסה על המקור שלהם . כך, למשל, ילד המתאהב בילדה אך אינו מסוגל להכיר במצב עניינים זה, עשוי לחוש שנאה לילדה ולהציק לה . באופן זה תקבל הנפש את המגע המבוקש עם הילדה, אך היא תקבל זאת באופן שלא מאיים עליה-עצמה . דוגמה זו מגלה את השוני בין סוגי ההיגיון השונים המארגנים את רמות התודעה השונות . ההיגיון של המודע יגיד לילד : "אם אתה חפץ בקרבה, הפגן ידידות ואהבה" . המודע "יודע" שכך בנויה המציאות : אנשים נמשכים למי שעושה להם טוב . אולם ההיגיון הלא מודע פועל אחרת : הוא בנוי מהצורך במגע עם הילדה הנחשקת, במצב בו הילד לא בשל להכיר במשיכה זו . במצבים מעין אלו, ההיגיון של המודע, עד כמה שיהיה ל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ