חינוך לערכים של סובלנות? אין דבר כזה!

192 פרק רביעי לחינוך שיחדיר בילדים את ההיענות לציווי : "קבל את האחר", "היה סובלני כלפיו" וכו' . יש המזהים את החינוך המזוהה עם האמונה הזו עם הכותרת "חינוך הומניסטי" . המהלך אותו עשינו עד עכשיו מראה שלאמונה זו אין תוקף . אין "ערכים של סובלנות" . הסובלנות לאחר ( שבאדם הפרטי או לזר ולחריג על רקע ההומוגניות הקהילתית ) מתחילה במקום בו נגמרת הזדהות האדם עם הכללים להתנהגות נכונה — עם ערכים, נורמות ונהגים אחרים, או עם הקולקטיב . ככל שתהליכי הסוציאליזציה ממוקדים בטיפוח האגו, כך מניעי המוסר המותיר יקבלו ביטוי גדול יותר בהתנהגותם, ואיתם הסובלנות לאחר — זר, שונה ומוזר ככל שיהיה . חינוך מטפח אגו הוא חינוך המחזק את היכולת להיענות לאחרות של העצמי ו / או של האחר, ולתת לה מקום . בפרקים הקודמים הסברנו שחינוך כזה הוא לא חינוך לערכים ולנורמות, אלא חינוך שנועד לחזק את היכולת של הילד / ה להיענות לצרכים האישיים שלה / ו, תוך שימור 14 בחינוך כזה הדגש הוא על סיפוק הצרכים הבסיסיים הגוף והחיים . בפירמידת הצרכים של מאסלו, ועל יכולתה / ו של הילד / ה לספק את תשוקותיו / ה שלו / ה . האגו מבוסס על אהבה ללא תנאי ועל קבלת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ