המוסר, החיים והמוות

156 פרק שלישי טיפוח הסופר-אגו . פרק המתאר את דרכי התפתחותו של הסופר-אגו תוך התמודדות עם תסביך אדיפוס מוצג בתקציר המושגים, בנספח . הסיבה להפרדת הדיון בתסביך אדיפוס מהדיון בסופר-אגו היא שאנו, כאנשי חינוך, מתעניינים באופן תפקוד הישות הנפשית הנקראת אצל פרויד "סופר-אגו" ולא באופני היווצרותה . נראה בהמשך שהסופר- אגו מתפתח, אם נרצה בו ואם לא, יהיה המניע להתפתחותו אשר יהיה : מיני או תוצר של יחסי כוח המאפיינים את תהליך הכניסה לחברה . מסיבה זו, השאלה שאמורה לעמוד לנגד עיניהם של הורים ואנשי חינוך אחרים היא : "מה עושים איתו — האם מעצימים אותו ? האם מעדנים ומצמצמים את תחומי השפעתו ? האם קובעים גבולות ברורים לתחומי השפעתו ? " כדי לענות על שאלות אלו יש לבחון כיצד הוא מתפקד . השאלה "כיצד הוא נוצר ? " הופכת במקרה זה לחשובה פחות הגם שהיא בעלת חשיבות מרכזית בניתוח יצירות אמנות . ניתוח יצירות מגלֶה באופן עקבי את המודלים הנפשיים של פרויד, מעניק תוקף לטענותיו שהנפש מתפקדת באופן המתאים להם, ומאפשר להסביר אותם . במהלך הספר השתמשנו רבות באמנות ובספרות כדי לעשות את שני הדברים . בפרק זה כוונתנו להביא לידי סיום א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ