הורים עצומים, גננות גדולות ואגו קטן (מה עושים עם זה בחינוך)

חלקי הנפש 135 משמעות . לכן, בשונה מהאיד המולד והאישי לגמרי, האגו תלוי בסוכני החִברות שלו ונוצק בדמותם . הצורך בצבירת ניסיון והתלות בסיועם של סוכני חברות ובתיווך העולם על ידם, הם תנאים שמעמידים את האגו בעמדת נחיתות חמורה : הן אל מול האיד אותו הוא משרת, והן אל מול סוכני החִברות האחראים לו . שני אלו — האיד מבפנים וסוכני החִברות מבחוץ — מציבים בפני האגו דרישות חמורות, בשעה שיחסי הכוח ביניהם אינם שווים : האגו קטן ועלוב, ורק מתחיל בתהליכי התפתחותו, ואילו הם ( סוכני החִברות והאיד ) בשלים ונמצאים בשיא 56 אונם . מכיוון שהתינוק חסר אונים, המשאב החשוב ביותר עבורו הוא אהבת ההורים . ללא אהבתם הוא לא ישרוד ( בל נשכח שתפקידו של האגו הוא לדאוג להישרדות ) . לכן האגו מחפש, בראש ובראשונה, את 57 אהבת ההורים, ובשביל לרצות אותם הוא יעשה כל שביכולתו לעשות . מכיוון שאין לו ניסיון להוציא זה שהם מעניקים לו, הוא גם יבנה עצמו בדמות הדימוי שלו, שהם מציגים בפניו בשעה שהם מגיבים 58 השפלה של הילד והחמרה איתו הן בסיס לבעיות נפשיות למעשיו . רבות בבגרות . כתב פרויד : רישומי שחר-הילדות משפיעים על אני [ אגו ] בסיר [ בוסר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ