סיכום

96 פרק שני שניוניים בעלי מבנה לוגי . לא ידע ומיומנויות למידה עולים מתורה זו כבסיס ללמידה, אלא מערך יצרי תקין . מקומה של התבונה במערך היצרי היא סוגיה שפרויד לא הרחיב בה, ובחינוך ראוי להקדיש לה תשומת לב : למרות שיצרי המוות ויצרי החיים משתפים פעולה רוב הזמן, הם אינם משתפים פעולה בכל עת . ישנו רגע אחד ששייך ליצרי החיים, ולהם בלבד . זהו הרגע שבו מתעורר מתח . רגע המתח, ההתרגשות, המוטיבציה לקשור חיים בחיים אחרים, המוטיבציה לעזור לחיים אחרים להיות ולהפסיק את סבלם גם במחיר אי-עונג, כל אלו אינם מניעים שמגיבים לעקרון העונג . הם שייכים ליצרי החיים לבדם, לכפיית החזרה המשחזרת את החיים והשואפת להרבות אותם תוך כדי קשירתם בחיים אחרים . החיים הם מתח שבו ליצרי המוות אין נגיעה, זולתי הרצון להיפטר ממנו . התבונה משרתת את יצרי החיים באופן הפעולה שלהם, כשהם פועלים ללא שיתוף פעולה עם יצרי המוות — כשהם פועלים ליצירת המתח משמר החיים . לעומתה, אותה יכולת מנטלית שלעתים מזוהה בטעות עם תבונה — זו המאפשרת לאדם להתאים אמצעים למטרות, או להשיג סיפוק, משרתת את שני היצרים . התבונה מתלווה פעמים רבות לאותו רכיב מנטלי אשר מנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ