אז מה עושים עם זה בגידול ילדים?

88 פרק שני בחייו צריך האדם לבדוק את תחושותיו אל מול המציאות בה הוא מתפקד ולארגן את יצריו אל מולה, ולו באופן הפשוט והפרימיטיבי ביותר המורכב מ"מתאים לי" / "לא מתאים לי" . ללא תהליך זה לא תיתכן חשיבה . המונח "יסודות למידה" או "מיומנויות למידה" כולל, בחשבון אחרון, את היכולת הבסיסית הזו : "לדעת מה אני רוצה בתוך המציאות הנתונה" . רק אחר כך מקבלת משמעות רשימת המיומנויות להשגת מטרות . החשיבה, לפי פרויד, היא תוצר יצרי, וללא מערך יצרים מאורגן היא לא יכולה להתקיים . למעשה תורת היצרים של פרויד ותורתו של דיואי מוליכות שתיהן למסקנה זו . מסקנה זו עולה גם מן האופן בו הגדרנו את תופעת החיים, בתחילת הפרק . אמרנו כי המבדיל בין החי לצומח הוא קיומו של מרכז מתווך בין גירויים לתחושות אצל החי . זהו המוח . מפותח יותר או פחות, תפקידו הראשוני של המוח הוא להסביר את משמעות החוויה החושית והגירוי הפנימי באופן שיאפשר לחי לשמר את חייו ולהאריך אותם . עצם עובדת קיומו של מרכז מתווך בין גירויים לתגובה, משמעותו אפשרות בטעויות בפרשנות ופתח למניפולציות של בעלי עניין . מסיבה זו יכול, למשל, מבוגר לנצל מינית ילד ולטעת במוחו את ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ