התבונה והיצרים

76 פרק שני כופים עליו מבנה היגיון חדש, שונה מזה שהתווה את דרכו עד עתה . לפני שנמשיך בקו זה, נסייג את הדברים ונבחין בין שתי צורות של קשירת החיים במעגלים רחבים, שתיהן תוצר פעולתם של יצרי החיים, אך הן שונות זו מזו באופן איכותי . בחיבור פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני מבחין פרויד בין קשירת החיים במעגלים גדולים יותר, במסגרת מה שהוא מכנה "נסיגה של היצרים לשלב קמאי יותר", הן מבחינה פילוגנזית ( התפתחות הגזע ) והן מבחינה אונטוגנזית ( התפתחות הפרט ) , ובין קשירת החיים במעגלים גדולים יותר שמשמעותה התפתחות . הנסיגה קשורה בהידוק גבולות הקולקטיב 31 צורת ובקשירת החיים ההדדית במסגרותיו על בסיס הזדהות . התאגדות זו גוזרת דעיכה של התבונה, וירידה ברמת המשכל . 32 הזיקות ההיפעלותיות החזקות שהכרנו בהמון די בהן לגמרי להבהיר לנו אחת מתכונותיו — היעדר עצמאות ויזמה של היחיד, דמיות הגבתו שלו להגבתם של שאר היחידים, ואם תמצא לומר, ירידתו לדרגת יחיד של המון . אבל בהסתכלנו בהמון כבחטיבה אחת, מתגלה לנו בו יותר מזה . הקווים של התרופפות הכושר האינטלקטואלי, היעדר המעצורים לכושר ההיפעלות, חוסר היכולת למיתון הרגשים ולה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ