יצרי המוות ומצב הנירוונה

62 פרק שני לקיים יחסי מין מניע את האדם להיפטר מהמתחים שהתעוררו בו עם הופעת מושא תשוקתו . כלומר היצר דוחף את האדם להיפטר ממתחים שהתעוררו בו ולשוב למצבו הקודם, נטול המתחים . זהו היסוד הבסיסי לכל דחף שאנו מרגישים ( כמעט ) . "מאין הגיעו היצרים הללו, על תופעת החיים הקשורה בהם ? " שואל פרויד . את קוראיו, כאשר הוא מוליך אותם בעקבות מחשבותיו . את 12 בתחילה, תשובתו נביא במילותינו, בתקווה שלא נחטא רבות לתורתו . כידוע לפרויד ממחקרים גיאולוגיים, היה הדומם . במשך מאות מיליוני שנים לא היה החי חלק מהכוכב שלימים יקרא "ארץ" . אולם הכוכב נטול החיים לא היה פלטפורמה רוגעת : סערות, זעזועים, ברקים ומפולות החרידו את שלוותו השכם וערב . אלו גרמו, פעמים רבות, להצטברות מטענים חשמליים בחומרים הדוממים ולעליית המתח בהם . בחומרים, כדרכם של חומרים, החלו להיווצר דחפים להתפרקות המתח . אלו הדחפים שכעבור מיליוני שנים יהיו היצרים הפועלים בחומר החי : מטרתם היא להשיב מצב לקדמותו . אפשר גם לתאר אותם כדחפים להתפרקות המתח ולשיבה למצב נטול מתחים . לשני הניסוחים הללו, הדומים למדי בשלב זה, יהיה תפקיד מרכזי בהמשך . אנו מבקשים מהקו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ