ארגון מחודש של תורת היצרים: יצרי מוות, יצרי חיים וכפיית החזרה