אז מה עושים עם זה?

המודל הטופוגרפי של הנפש 43 המערבית, התרבות המזרחית, מפעלי כלכלה שיתופית או מפעלי הכלכלה הקפיטליסטית . היחס אל פיתוח התבונה באופן בו הצגנו אותה בפרק זה הוא קו פרשת המים בין הגישות החינוכיות, ולכן כדאי לשים אליו לב . אמרנו כי פרויד מציג מבנה של תודעה המדבר אל האדם בשני קולות שונים : האחד הוא לוגי, רציונלי, מכוון לשליטה עצמית ונטוע עמוק בתוך המציאות בה פועל האדם . זהו תהליך החשיבה השניוני . האחר הוא כאוטי, אסוציאטיבי, לא ניתן להגיע לשורשי מניעיו, והוא דורש ביטוי ופורקן . זהו תהליך החשיבה הראשוני . הצגנו את הדברים, בעקבות פרויד, באופן המגלה יחסים לא סימטריים בין שני סוגי ההיגיון ותפקידים שונים שהם ממלאים : א . הלא מודע, על תהליכי החשיבה הראשוניים שבו, הוא בעל העוצמה בכל הנוגע לדחפים האנושיים . בו נקבעים התשוקות, הרצונות והשאיפות באופן שעליו אין לאדם שליטה, אך אשר את הגשמתם הוא מבקש . הלא מודע הוא מקור הרצון האנושי, המשועבד לדחפים 26 הקיומיים ולכן גם משוחרר באופן יחסי מתכתיבי החברה . ב . המערכת המודעת מכילה את תהליכי החשיבה שפרויד מכנה שניוניים . היא מתייחסת למציאות ומשליטה בה היגיון וסדר ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ