בין המודע ללא מודע

24 פרק ראשון מודל חלקי התודעה של פרויד נקרא "טופוגרפי" ( או "טופי", מהמילה topos , מקום ) משום שהוא מתייחס אל התודעה באמצעות המטפורה המרחבית : המודל מאפשר להבחין בין חלק התודעה הנמצא "מעל פני השטח" — החלק המודע — בין החלק הנמצא "סמוך לפני השטח" — הסמוך למודע — ובין החלק שנמצא "עמוק מתחת לפני השטח" — הלא מודע . פני השטח הם מטפורה למה שניתן להסיק לגבי התודעה באופן ישיר, באמצעות המסרים הגלויים של השפה . בהתאם, על מה שנמצא מתחת לפני השטח ניתן להסיק רק בעזרת כשלים של השפה, חלומות, פנטזיות, היפנוזה או מסרים סמויים, גופניים או מילוליים . בתקציר המושגים מוסבר בקצרה על כל אחד מחלקי התודעה, וחלק זה מוקדש ליחסים שביניהם . כפי שניתן לראות בציור, החלק המודע קטן . מצוי בו כל מה שנחוץ לאדם כדי לתפקד בזה הרגע . הוא מקבל נתוני חושים מהמציאות, מארגן אותם במושגים ובקטגוריות שבנה לעצמו תוך התנסות במציאות, ומשנה אותם בהתאם להתנסות זו . קביעוּת, היגיון ורציונליות הם העקרונות שמאפשרים לו לתפקד . המודע מארגן את המציאות באמצעות קטגוריות ומושגים רבים, שמטרתם לאפשר לגוף הנושא אותו לשמר את עצמו . הוא מכיל קטגוריו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ