מה נעשה בספר זה, ומה לא נעשה בו

20 הקדמה אל מול המציאות . הקונפליקטים המעצבים את הנפש, אשר אל מולם שרטטנו את השדה החינוכי, מופיעים לפי הסדר הבא : אי ההלימה בין ההיגיון המודע של עקרון המציאות לבין ההיגיון . 1 של הנפש, אשר רבים מהגורמים המניעים אותו אינם מודעים ; הקונפליקט בין יצרי המוות ליצרי החיים ; . 2 הקונפליקט בין עקרון הפעולה של האגו לעקרון הפעולה של . 3 הסופר-אגו . הפרספקטיבה השלישית מנקזת אליה את התובנות שעולות מן הפרספקטיבות הראשונה והשנייה ומאפשרת להציג את הדיונים הקודמים לה בתוך תמונה אחת שלמה וקוהרנטית . בחלק זה נחשפות שתי דרכי החינוך המתגלות בספר, שני סוגי המוסר העומדים בבסיסן, מקומה של התבונה במערך זה, ודפוס פעולתה . לדיון בפרספקטיבה השלישית עוקב דיון שנפתח בפרק ב' ( מוסר אוסר, מוסר מותיר ותבונה ) , והוא קושר בין שתי תפיסות המוסר שהעלינו מהקריאה בפרויד ובין הציווי הקטגורי של קאנט . טענתנו בדיון זה היא כי הציווי הקטגורי של קאנט מתאים לפעולת האגו, שהמניע שלו הוא יצרי, וכי תובנות אלו לא משנות את מהותו של הציווי הקטגורי . תוך כדי כך אנו טוענים כי לא ניתן להעמיד את העניין המוסרי רק על התבונה או רק על הרגש, שכן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ