נספח ג' דינמיקת השוק של חדשנות הערך

נופח הנ 256 כך הקונים מרוויחים קפיצה בערך ועודף הצרכן ( consumer surplus ) עובר מ- axb ל- eyf ; ואילו החברה מרוויחה קפיצה ברווחים וצמיחה ותחום הרווחים עובר מ- abcd ל- efgh . הזיהוי המהיר של המותג שבונה החברה, שנבנה על שילוב הערך חסר התקדים המוצע בשוק והחתירה הבו-זמנית להפחתת העלויות, הופך את התחרות לכמעט בלתי רלוונטית ומקשה על מתחרים פוטנציאליים להדביק 2 התוצאה היא את הקצב הודות ליתרונות הגודל, הלמידה וההחזרים הגדלים . דינמיקת שוק שבה כל הצדדים זוכים : חברות זוכות בעמדת שליטה ואילו הקונים נהנים בגדול . חברות במעמד של מונופול נקשרו באופן מסורתי עם שתי פעילויות הפוגעות ברווחה החברתית . ראשית, כדי להגדיל ככל האפשר את רווחיהן הן קובעות מחירים גבוהים, דבר המונע מחלק מן הלקוחות לקנות את המוצר אף על פי שהם מעוניינים בו . שנית, בהיעדר תחרות של ממש, חברות במעמד של מונופול לעתים תרשים ג- 1 דינמיקת השוק של חדשנות הערך נופח הנ 257 קרובות אינן מתמקדות ביעילות ובהפחתת העלויות, ולכן הן צורכות יותר משאבים שאינם מצויים בשפע . כפי שמראה תרשים ג- 2 בנוגע להתנהגות מונופוליסטית רגילה, רמת המחירים עולה מ- P...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ