נספח ב' חדשנות ערך: אסטרטגיה מנקודת ראות רקונסטרוקציוניסטית

נופח בנ 252 החדשה ( new growth theory ) אשר הראתה שהבנה של הדפוסים או ה"מתכונים" 6 בעיקרו שמאחורי החדשנות יכולה להפוך חדשנות מבפנים לכזו הניתנת לשחזור . של דבר, תיאוריית התקדמות זו הפרידה את המתכון לחדשנות — או את דפוס הידע והרעיונות שמאחוריה — מן היזם הבודד של שומפטר, וכך פתחה דרך לשחזור שיטתי של חדשנות . אלא שלמרות התקדמות חשובה זו, עדיין איננו מבינים מהם מתכונים או דפוסים אלה, ובהיעדר הבנה זו אין בידינו דרך מעשית להשתמש בידע או ברעיונות כדי לחולל חדשנות וצמיחה ברמת הארגון . ההשקפה הרקונסטרוקציוניסטית ממשיכה מן הנקודה שבה נעצרה תיאוריית הצמיחה החדשה . היא משתמשת בתיאוריית הצמיחה החדשה כבסיס להצעה משלה בנוגע לדרך שבה ידע ורעיונות מיושמים בתהליך היצירה כדי לחולל עבור הארגון צמיחה אנדוגנית . יסוד חשוב בכך הוא שתהליך יצירה כזה יכול להתרחש בכל ארגון ובכל זמן על ידי רקונסטרוקציה קוגניטיבית של הנתונים ושל יסודות השוק הקיימים בדרך חדשה לגמרי . לשתי השקפות אלה — הסטרוקטורליסטית והרקונסטרוקציוניסטית — יש השלכות חשובות על הגישות שנוקטות חברות באסטרטגיות שלהן . ההשקפה הסטרוקטורליסטית ( או גישת ה...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ