נספח א' הדפוס ההיסטורי הכללי של יצירת אוקיינוסים כחולים

נופח לנ 234 חיזוק ואישור נוסף לכך שלא קיימים ענפים או חברות שהמצוינות היא מצב מתמיד בהם . מהלך אסטרטגי של יצירת אוקיינוס כחול הוא גורם מרכזי הקובע אם ענף או חברה נתונים במגמה עולה של צמיחה רווחית חזקה . יצירת אוקיינוסים כחולים היתה זרז חשוב לעלייתם של ענפים על מסלולי צמיחה עם רווחים גדלים . היא היתה גם גורם מכריע אשר דחף חברות לעבר צמיחה רווחית גוברת, כמו לעבר שקיעתן כאשר חברות אחרות התבססו כמובילות בתחומן ויצרו אוקיינוסים כחולים חדשים . אוקיינוסים כחולים נוצרו הן על ידי שחקנים ותיקים ומבוססים בענפי פעילותם והן על ידי שחקנים חדשים . ממצאים אלה מערערים על האמונה הרווחת שלחברות הזנק יש יתרונות טבעיים על פני חברות מבוססות ביצירת מרחבי שוק חדשים . יתרה מזאת, האוקיינוסים הכחולים שנוצרו על ידי שחקנים ותיקים בדרך כלל נוצרו בתוך תחום פעילות הליבה שלהם . האמת היא שרוב האוקיינוסים הכחולים נוצרים מתוך הגבולות הקיימים של האוקיינוסים האדומים, לא מעבר להם . הוכח שבעיות שנדמה שהן קיימות עבור חברות מבוססות — בעיות של קניבליזציה או הרס יצירתי 1 אוקיינוסים כחולים חוללו צמיחה רווחית עבור — הן רשמים מופרז...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ