פרק 9 תיאום בין הצעת הערך, הצעת הרווח וההצעה לאנשים

200 יישום לוכרכהיית לוקיינוו כחול שלוש הצעות האסטרטגיה ברמה הגבוהה ביותר, כדי להצליח חייבת האסטרטגיה לכלול שלוש הצעות : 1 כדי שתוכל להצליח ולהתמיד לאורךהצעת ערך, הצעת רווח והצעה לאנשים . זמן חייבת כל אסטרטגיה לפתח היצע אשר ימשוך קונים ; ליצור מודל עסקי שיאפשר לחברה לעשות כסף מן ההיצע שלה ; ולנסוך באנשים העובדים בתוך החברה או עם החברה את המוטיבציה ליישם את האסטרטגיה . תוכן טוב לאסטרטגיה הוא כזה המבוסס על הצעת ערך שתהיה מושכת עבור הקונים יחד עם הצעת רווח איתנה לארגון, אבל יכולתה של האסטרטגיה להתמיד לאורך זמן תלויה בעיקר בהצעתה לאנשים, אשר צריכה לנסוך בהם מוטיבציה . כדי לעורר מוטיבציה באנשים לא די בהתגברות על מכשולים ארגוניים וברכישת אמונם של אנשים באמצעות תהליך הוגן . נחוצים גם תמריצים מתואמים והוגנים . מבחינה זו, שלוש הצעות האסטרטגיה מספקות מסגרת מארגנת היכולה להבטיח שהארגון ינקוט גישה הוליסטית לגיבושה וליישומה של האסטרטגיה 2 כאשר אסטרטגיה אינה מפתחת באופן מלא ומתואם את שלוש הצעות שלו . האסטרטגיה, התוצאה האופיינית היא הצלחה קצרת מועד או כישלון . חברות רבות נופלות בפח זה . בהיעדר הבנה אס...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ