פרק 8 שילוב היישום באסטרטגיה

184 יישום לוכרכהיית לוקיינוו כחול ככל שאנשים רחוקים יותר מן הפסגה וככל שמעורבותם קטנה יותר בגיבוש האסטרטגיה, חששות אלה גדולים יותר בקרבם . בשוּרות החזית, ברמה שבה צריכה האסטרטגיה להיות מיושמת ללא הרף — אנשים עלולים לכעוס כאשר מטילים עליהם אסטרטגיה בלי להתחשב במה שהם חושבים ומרגישים . דווקא כאשר נדמה לכם שלא טעיתם באף שלב, פתאום עלולים להתגלות שיבושים קשים בשוּרות החזית . זה מביא אותנו לעיקרון השישי של אסטרטגיית האוקיינוס הכחול : כדי לבנות את אמונם ואת מחויבותם של אנשים בעומק שורות הארגון ולעורר בהם נכונות אמיתית לשתף פעולה מרצונם החופשי, חברות חייבות לתכנן מראש את היישום כחלק מן האסטרטגיה . חוסר אמון, אי-שיתוף פעולה ואפילו מעשי חבלה הם סיכוני ניהול שאותם יכולות חברות למזער על ידי אימוצו של עיקרון זה . סיכוני ניהול אלה רלוונטיים הן ליישום של אסטרטגיות המיועדות לאוקיינוסים אדומים והן לכאלה של אוקיינוסים כחולים, אבל הם גדולים יותר באסטרטגיות אוקיינוס כחול מפני שיישום של אסטרטגיות כאלה כרוך לעתים קרובות בשינויים מרחיקי לכת . לכן מזעורם של סיכונים כאלה חיוני ליישומה של אסטרטגיית אוקיינוס כח...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ