הקדמה למהדורה המקורית

אסטרטגיית האוקיינוס הכחול 20 ולהבין כיצד לשחזר אותו באופן שיטתי . זו לדעתנו הדרך שבה נעשים מהלכים אסטרטגיים נבונים ; והמהלך האסטרטגי המרכזי בחשיבותו, כך מצאנו, הוא יצירתם של אוקיינוסים כחולים . בספר שבידכם אנו מעודדים חברות להתמודד עם אתגר ההיחלצות ממימי אוקיינוס התחרות האדום כדם, על ידי יצירתו של מרחב שוק ללא תחרות שבו הופכת התחרות הקיימת לבלתי רלוונטית . במקום לעסוק בחלוקה של הביקוש הקיים ( אשר לעתים קרובות מצטמק והולך ) ובמאמצים להשוות את ביצועי הארגון לאלה של המתחרים, אסטרטגיית אוקיינוס כחול היא אסטרטגיה העוסקת בהצמחת הביקוש ובהיחלצות מן התחרות . ספר זה לא רק מציב בפני חברות את האתגר, אלא גם מראה להן כיצד להתמודד עמו . תחילה אנו מציגים מערך של כלים ומסגרות לניתוח אשר יראו לכם כיצד לפעול כדי להתמודד עם האתגר . לאחר מכן אנו מפרטים את העקרונות המגדירים את אסטרטגיית האוקיינוס הכחול ומבחינים בינה לבין החשיבה האסטרטגית המבוססת על תחרות . מטרתנו היא לאפשר לכם לגבש וליישם אסטרטגיית אוקיינוס כחול בדרך שתהיה שיטתית וישימה לא פחות מן התחרות במים האדומים של השווקים המוּכָּרִים . רק כך יכולות ח...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ