פיגורת האם

183 מספריה של רות קרטוּן-בלום : סיפור כמאכלת : עקדה ושירה ( 2013 ) מה אתם חושבים שאני − אלוהים ? הרהורים על פסיכותיאולוגיה בשירת נתן זך ( 2009 ) Profane Scriptures : Reflections on the Dialogue with the Bible in Modern Hebrew Poetry ( 1999 ) הלץ והצל : חגיגת קיץ − הפואמה המניפאית של נתן אלתרמן ( 1994 ) יד כותבת יד ( 1989 ) בין הנשגב לאירוני : כיוונים ושינויי כיוון ביצירת נתן אלתרמן ( 1983 ) שירה בראי עצמה ( 1982 ) בעריכתה ובתוספת מבואות : מחצית מול מחצית : יוכבד בת מרים - כל השירים ( 2014 ) ( עורך משנה : גדעון טיקוצקי ) מאין נחלתי את שירי : סופרים ומשוררים מדברים על מקורות השראה ( 2002 ) פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג ( 2000 ) ( עם ענת ויסמן ) 180 האם למבט על יהודה, יכול להיות שמעניין עוד יותר לקרוא בכיוון ההפוך : לשאול מה מחוללת דמותו של יהודה לפיגורת האם של עוז . נפרשׂת כאן איזו רוח אנלוגית ( שוב חלקית ) שמחליפה לפתע את הממד הקליני של הדיכאון ומייחסת לשניהם את אותו מומנט טרגי-רומנטי של דחיקת הקץ ובקשת גאולה מיידית . מקורם של אלה באותו משל התאנה שישו לא נכון ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד