מקורות ההזדהות הרגשית

31 גורם מרכזי בהיקסמות הוא ההיבט הז'אנרי של האוונגליונים . הברית החדשה ממוקדת בביוגרפי, באישי-מיתולוגי . אולי בפעם הראשונה בתולדות הספרות יש ניסיון כמעט ודאי לעצב חיי אדם אחד − האובייקט ההיסטורי − באמצעות ארבע עדויות שונות, שאין הכרעה ביניהן . ההכרעה נשארת בידי הקורא . זה החידוש וזה הצד המודרני או אולי אפילו הפוסטמודרני והמהפכני מבחינה פואטית בטקסט העתיק ( במובנים רבים, זהו לא רק הרשומון הראשון בהיסטוריה, אלא זו גם יצירה של תבנית פואטית שוברת מוסכמות בז'אנר הביוגרפיה ) . עורך הברית החדשה מעמיד פני היסטוריון אובייקטיבי, בעוד שלמעשה הוא נוקט תכסיס ספרותי . מעבר לכך, האוונגליונים הם סיפורו של איש אחד, של אינדיבידואל, בעוד שהתנ"ך הוא ביוגרפיה רשמית של העם, של השבט ( אף-על-פי שנכללים בו סיפורים ביוגרפיים מובהקים ) . זוהי הכרעה יהודית-תרבותית, לפיה צריכה הקהילה להתעצב על-ידי מכנים 28 למעשה, הסיפורים בטקסט האוונגליוני הם כולם סיפורים משותפים . על אנשים בודדים − כאלה הם סיפוריהם של ישו, פאולוס, יוחנן המטביל ומרים המגדלית . הם אינם שייכים לרצף אלטרנטיבי של עם, שבט, אתניות . כלומר, הפונקציה הפוא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד