סדר הפרקים

פה אל פה : עוד על "אשרי הזורעים" מאת אברהם בן-יצחק . . . . 113 שתי המורשות של אברהם בן-יצחק . . . . . . . . . . . . . . 114 הציר הדיאכרוני : מקרא וברית חדשה . . . . . . . . . . . . . 117 הציר הסינכרוני : ארנולד שנברג ורוח התקופה הווינאית . 127 הנחש והשבלול : הפסיון של הזהות ב'שליחותו של הממונה על משאבי אנוש' מאת אברהם ב . יהושע . . . . . . . . . . . . . 135 הממד האלגורי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ההכרה באחר : הנפש והמוסר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 "זהות היא בתודעה" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 יסורי איוב : מחזה הבשורה של חנוך לוין − עיון אינטרטקסטואלי . . 151 "סימנים מפרשים" ומאותתים . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 תהליכי הנמכה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ״מושגים מקשרים״ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 הרובד האידאי − היפוך הקערה . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 חסד פצוע : קריאה מחודשת של הברית החדשה ב'הבשורה על-פי יהודה' לעמוס עוז . . . . . . . . . ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד