רשות החברות הממשלתיות: בעלים או רגולטור?

42 יעקב ליפשיץ ממשלתיות בישראל, והגדיר, בעיקר בפרק ז לחוק, את הייעוד ואת התפקידים של רשות החברות הממשלתיות ( להלן הרשות ) . לאחר ארבעה עשורים ראוי לשאול כמה שאלות : לשם מה להמשיך ולבדל חברות בבעלות המדינה מחברות בבעלות אחרת ? האם עדיין יש צורך בחוק מיוחד לחברות ממשלתיות וברשות מיוחדת שתפקח על התנהלותן ? מדוע אי- אפשר להסתפק בחוק החברות הכללי ובהוראות חוק אחרות שחלות על כלל החברות במשק ( או על חברות במגזרי משק מסוימים, לפי העניין ) , ולהטיל את הפיקוח על רשויות אכיפה קיימות ? רבים נוטים להצדיק את "הטיפול המיוחד" בחברות בבעלות המדינה בכך שהן נועדו לקדם מטרות לאומיות-ציבוריות ייחודיות ולא רק להשיא ערך לבעליהן ; ובכך שחברות בבעלות המדינה אמורות לשקול, להחליט ולפעול אחרת מכפי שחברות בבעלות פרטית שוקלות, מחליטות ופועלות בנסיבות דומות, לפחות בהיבטים מסוימים . הבדלים אלו מספקים רציונל לעצם קיומן של חברות בבעלות המדינה, ומכוחם יש הצדקה לכאורה גם לחוק מיוחד ולרשות פיקוח מיוחדת . אבל "הטיפול המיוחד" - אפילו בצמצום, דהיינו כפי שהוא מתבטא בסמכויות ובתפקידי רשות החברות הממשלתיות בלבד - גובה מחיר, ותו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד