נספח ה פזמונים אחדים מאת רביקוביץ

אז חוני עשה לו עיגול וניצב לפני השמים כבן לפני הוריו ואמר : איני זז, ריבון עולמים עד אשר פה יֵרדו גשמים . שירו לחוני שיר הלל ! [ פזמון : ] - חוני, חוני המעגל . . . חוני, חוני המעגל, גשם ניגר פה משמי ברזל, חוני ביקש עלינו רחמים, חוני עשה שיֵרדו גשמים, חוני המעגל . ועכשיו הוא ישן ואינו שואל . אבימלך ( מן העיזבון ) שולח מבט אל מעבר גבו, שבעים מזימות רוחשות בגבו, סובב והולך, חזור והלוך, אבימלך - הוא ימלוך . בסתר הלך אל בתי אנשי שכם, אמר : הנני עצמכם ובשרכם, דיבר אליהם בנועם וָרוך אבימלך - הוא ימלוך . פזמונים אחדים מאת רביקוביץ  319 [ פזמון : ] את כל בני ‑ אביו הוא עמד ושחט, שבעים איש וילד על אבן אחת . בנה לו ארמון ועשה לו מבצר, שורר בביתו כעריץ ואכזר, רואים אנשים, ולבם מתהפך, אבימלך - כך מולך . קמו עליו משלושה עברים, ירדו על עורו מראשי הצורים, קרבו הצללים קרוב והלוך אבימלך - לא ימלוך . [ פזמון : ] את כל בני אביו הוא עמד ושחט שבעים איש וילד על אבן אחת . רעל תיטופנה שפתי השרים : אין איש קרֵב פה, רק צל מהרים, מי זה יעז אדמותיך לדרוך, אבימלך - הוא ימלוך . ואבן ריחיים ריסקה רקתו, עם רדת השמש מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה