פרק שני מאחורי אהבת תפוח הזהב: "המעבדה הפואטית" של דליה רביקוביץ

זה כבר, והספר אך בא לאשר, כי לפנינו כישרון גדול ואמיתי, משכמו ומעלה מעל להרבה כותבי שירה - משני המינים ( הנעמי 1959 ) . תהא זו אפוא טעות לחשוב שרביקוביץ "נולדה" כמשוררת רק עם הופעת ספר ביכוריה, כל כמה שזהו אחד מקווי ההתחלה החשובים של שירתה . אגב, זה לא היה הספר הראשון שמסרה לדפוס : קדמו לו שלושה ספרי ילדים ונוער בתרגומה 1 מאנגלית, שראו אור בהוצאות שונות בשנים 1956 ‑ 1959 . א 2 הספר, שעל עטיפתו אהבת תפוח הזהב ראה אור בסוף נובמבר 1959 . א 3 ובתחילתוהירוקה דמות המותחת ידיה אל שמש הנתונה במין מעוין כתום, הקדשה תמציתית : "לאמי", החזיק ארבעה גיליונות דפוס וחצי - שבעים ושניים עמודים - ובהם שלושים שירים . עשרים ושמונה מהם, לפחות, נדפסו קודם לכן 4 המוקדמים שבהם היו השירים שפורסמו ב אורלוגין בינואר ,1955 בבמות שונות : 5 אחד עשר שירים והמאוחרים - שירים שפורסמו ב עכשיו וב הארץ באביב 1959 . א נוספים שרביקוביץ פרסמה בעיתונות - כשליש מהיקף הספר - לא נכללו בו, ואליהם כיוון הנעמי כשכתב בפתח דבריו : בימים אלה הופיע בהוצאת "מחברות לספרות" ספר השירים אהבת תפוח הזהב , ובו שירים שפורסמו כבר וכן שירים שטרם ר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה