תודות

חמוטל בר ‑ יוסף, שותפתי לעריכת אחדים מכּתביה של לאה גולדברג . שיחותינו על רביקוביץ הקנו לי ידע רב, והערותיה המפורטות למקרא כתב היד השביחו והעשירו אותו . כמו שיחותיי עם שביט, באר ובר ‑ יוסף, כך גם אלה עם פרופ' חנה קרונפלד, פרופ' מיכל גוֹברין, פרופ' עפרה יגלין וד"ר בֹּעז נוימן ז"ל הובילו לכיווני חשיבה ומחקר מפרים ועודדו אותי מאוד . אף להם, לפרופ' אבנר הולצמן ולפרופ' יפעת וייס אני חב חוב גדול, בהכרת תודה מעומק הלב . רבים מן הנזכרים כאן הקדישו מזמנם ומן הידע הנרחב שלהם, וקראו את החיבור בכתובים . הערותיהם שיפרו את כתב היד בשלבי הכנתו, ואם נותרו בו מעקשים, הרי הם נזקפים, כמובן, לחובתי בלבד . עם הקוראים אציין גם את ד"ר דוד גורביץ', ד"ר אורי ש' כהן, ד"ר רועי גרינוולד ואחי אריאל טיקוצקי . במשך יותר מיובל שנים נוצר בחקר הספרות העברית מארג גדוש של תובנות והארות על יצירתה של דליה רביקוביץ, שהעשיר את מחקרי, בבחינת "צבת בצבת עשויה" . מן החוקרים והחוקרות שיצרו גוף יֶדע זה אבקש להזכיר בייחוד את ד"ר חמוטל צמיר וד"ר תמר ס' הס, שלמדתי מהן רבות כשסייעתי להביא לדפוס את כתמי אור , קובץ המאמרים על רביקוביץ ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה