ביבליוגרפיה

262 חמוטל צמיר מחברת שדמות מס' ,8 המדרשה — ארנים, טבעון . אליאור, רחל, 2001 . "גילוי וכיסוי בלשון ושפת האין והיש", בתוך : לוז ושביט ,2001 113 - 128 . אלתוסר, לואי, [ 1971 ] 2003 . על האידיאולוגיה , תרגמה : אריאלה אזולאי, הקדמה : אטיאן בליבאר, אחרית-דבר : אייל דותן, רסלינג, תל-אביב . אלתרמן, נתן, 1938 . כוכבים בחוץ , תל-אביב, הוצאת יחדיו . — , [ 1947 ] 1962 . "מגש הכסף" ( דבר , 1947 . 12 . 19 ) , הטור השביעי , הוצאת דבר והקיבוץ המאוחד, תל-אביב . אנדרסון, בנדיקט, 1989 . קהיליות מדומיינות : הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה , תרגום : דן דאור, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב . באום, דלית, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ, דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל-ביז'אווי ( עורכות ) , 2007 . ללמוד פמיניזם — מקראה : מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית , סדרת "מגדרים", הקיבוץ המאוחד, תל-אביב . באנד, אברהם, 2007 . "תסביך משה בספרות העברית", שאלות נכבדות , סדרת מסה קריטית, הוצאת כתר ומכון הקשרים, ירושלים ובאר-שבע, עמ' 37 - 50 . בויארין, דניאל, 1997 . "נשף המסכות הקולוני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד