פרק שביעי | בין תהום לעיוורון: תפיסת השפה והשירה ב"גילוי וכיסוי בלשון"