4. ההתנחלויות: אורבניזם חזותי

איל ויצמן 144 ברחבי העולם, וגם אביג'אן בירת חוף השנהב, שם עסק בהרחבה עירונית לאירופים . כדי לקבוע את מיקום היישוב הקים צוותו של לייטרסדורף תחנות למדידת נתונים אקלימיים וסקר בפרוטרוט את הטופוגרפיה של כמה ראשי גבעות . הגבעה שנבחרה לבסוף, בגובה 500 מטרים מעל פני הים, הועדפה בשל מיקומה הקרוב לירושלים, שיאפשר ליישוב לשמש כפרוור שינה, ומשום שהשקיפה על עורק תנועה אסטרטגי, כביש מספר 1 המחבר את ירושלים ליריחו, ולעמאן בירת ירדן שמעברו השני של הגבול . לייטרסדורף תיאר את הצגת הפרויקט בפני נציגי הממשלה כדלהלן : . . . עלינו לוועדת שרים לענייני התיישבות, שהיא זאת שקבעה, והיו"ר היה אריאל שרון ושמנו את החלופות על הקיר, הסברנו את כל החלופות והשאלה היחידה שנשאלתי היתה, "איזה מן המיקומים המוצעים פה שולט הכי טוב על הצירים ? " . . . ואמרתי, לפי שלושת הקריטריונים זה אתר A . . . באותו רגע ההחלטה לא היתה דמוקרטית כי אריק שרון קם ואמר, "מדינת ישראל מחליטה על חלופה ״A . 4 הקרבה לשלטון לימדה את לייטרסדורף את מילות הקסם שיש לומר על מנת לקבל אישור משרון ועוזריו להקמת יישוב . לייטרסדורף, בראש צוות של שנים – עשר אדרי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת בבל בע"מ