1. ירושלים: איבּוּן עיר הקודש

ירושלים 41 הגדה המערבית לתוככי העיר עצמה, פלסטינים שסיפקו לעיר כוח עבודה זול ו"גמיש" עד העצירה המוחלטת כמעט של שימוש בעבודה פלסטינית בתחילת האינתיפאדה השנייה, בסתיו 2000 . מעגל שני, חיצוני של התנחלויות - שכונה על ידי המתכננים הישראלים "הקיר השני" או "החומה האורגנית" והורכב מטבעת של פרוורי שינה - הוקם מעבר לגבולות המוניציפליים והעמיק עוד יותר את אחיזתה המטרופולינית של העיר . סביב "הקיר האורגני" מתפתלת כיום חומת ההפרדה . רשת מתרחבת – תדיר של כבישים ותשתיות נסללה על מנת לארוג יחדיו את קרעיה המפוזרים של הגיאוגרפיה העירונית המבוזרת הזו . "ירושלים רבתי" הפכה למטרופולין תמנוני המשיק לירכתי רמאללה בצפון, לבית לחם בדרום וליריחו במזרח - חתיכה ענקית מאמצע הגדה המערבית המבודדת את הפלסטינים ממרכזיהם התרבותיים בירושלים ומנתקת את צפון הגדה מדרומה . כיום חיים בשכונות היהודיות החדשות שבתוך הגבולות המוניציפליים כרבע מיליון מתיישבים יהודים - מספר כמעט שווה לזה שבכל שאר הגדה המערבית . יחד עם תושבי יישובי השינה של "הקיר השני" המקיף את העיר מהווים תושביה היהודים של "ירושלים רבתי" כשלושה רבעים מכל הישראלים ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת בבל בע"מ