רשימת התמונות

279 13 . סכמה המשחזרת את המקומות שבהם עמדו אנשי הזונדרקומנדו כדי לצלם את שתי התמונות של בורות השריפה באוגוסט 1944 . מתוך : J . - C . Pressac , Auschwitz : Technique and Operation of the Gas Chambers , New York , 1989, p . 422 14 - 15 . צלם אלמוני ( איש הזונדרקומנדו באושוויץ ) , נשים מובלות אל תא הגזים של Vהפרשמ באושוויץ , אוגוסט 1944 . אושוויינצ'ים, מוזיאון אושוויץ-בירקנאו ( תשלילים מס' 282 - 283 ) . מתוך : Mémoire des camps , dir . C . Chéroux, Paris, 2001, p . 88 16 - 17 . צלם אלמוני ( איש הזונדרקומנדו באושוויץ ) , שריפת גופות שהומתו בגז בבורות שריפה באוויר הפתוח, מול תא הגזים של Vהפרשמ באושוויץ , אוגוסט 1944 . אושוויינצ'ים, מוזיאון אושוויץ - בירקנאו ( תשלילים מס' 277 - 278 ) . מתוך : 89 . Mémoire des camps , dir . C . Chéroux, Paris, 2001, p 18 - 19 . צלם אלמוני ( איש הזונדרקומנדו באושוויץ ) , שריפת גופות שהומתו בגז בבורות שריפה באוויר הפתוח, מול תא הגזים של Vהפרשמ באושוויץ , אוגוסט 1944 . אושוויינצ'ים, מוזיאון אושוויץ-בירקנאו ( תשלילים מס' 277 - ,278 הפוכים ) . 20 - 21 . צלם אלמוני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד