דימוי דומה או דימוי נדמֶה - שתי נקודות מבט שמתעמתות תחת מבטה של נקודת מבט שלישית...

233 2 בנקודת המבט שנוצרת ביחס אליו . להרכיב במונטאז' אין פירושו להקביל . כבר ב- 1968 הציג ז'אן-לוק גודאר זה בצד זה דימויים של טוטליטריות ושל פורנוגרפיה : "ב- One plus One היו בו-זמנית דימויים של תחת וטקסט של היטלר : היה 3 ב היסטוריות של הקולנוע נראית אחת הקורבנות one פלוס one " . שמתו במחנות לאחר קטע מסרט פורנוגרפי, שילוב שמספק לגודאר הזדמנות להבחין, בדברי הקריינות שלו, בין האלימות של הדימוי שמופעלת על המחשבה ב"כל אקט יוצר" לבין האלימות הממשית שמערכת טוטליטרית משליטה על החיים בכללותם : "כל אקט יוצר מכיל איום ממשי עבור האדם שמעז לבצעו, זו הדרך שבה יצירה נוגעת בצופה או בקורא . אם המחשבה מסרבת להטיל את כובד משקלה, לתקוף, היא חושפת את עצמה באופן עקר לכל הברוטליות 4 אם המוות מורכב במונטאז' עם המין, איןשהיעדרה שחרר לחופשי" . הדבר נעשה כדי לבזות את המוות, אלא להיפך ; וגם לא כדי להמית את המין . נמצא שבמחנות ציין אותו שם תואר, sonder ( "מיוחד" ) , הן את המוות ( במילה Sonderbehandlung , שציינה את "הפעולות המיוחדות" של ההמתה בגז ) והן את המין ( במילה Sonderbau , שציינה בית בושת ) . מונטאז' יכול ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד