דימוי־מונטאז' או דימוי־שקר - ארבעה דימויים, שני רצפים, מונטאז' אחד. דמיון וידע באמצעות המונטאז':...

209 בקצה האחר של הספקטרום, שואה אינו מאפשר לראות את ההשמדה שחוו העדים ; אבל הוא מראה את הניצולים עצמם חווים את ההתנסות הטרגית הכרוכה בהיזכרות . באמצעות מונטאז ' שמאורגן כולו סביב כלכלת ה סיפור , קלוד לנצמן מאפשר לנו אפוא לחלץ מן הדיבורים הללו — שמהם הוא עצמו דורש, מילה אחר מילה, את מלוא הדיוק הוויזואלי האפשרי — משהו שאפשר לדמיין ביחס לחוויה הזאת . ז'אן-לוק גודאר, ב היסטוריות של הקולנוע , יבחר להראות את הקולנוע עצמו ואת היזכרותו באמצעות מונטאז ' שמאורגן כולו סביב כלכלת ה סימפטום : התאונות, הזעזועים, הנפילות של דימויים אלה על גבי אלה משחררים אפוא משהו שאינו נראה בקטע זה או אחר של סרט, אלא מופיע , באופן דיפרנציאלי, כעוצמה של אובססיה כללית . שום דימוי "איננו דימוי נכון [ une image juste ] ", אמר גודאר במשפט מפורסם, "זה רק דימוי [ juste 49 אבל הוא "מאפשר לדבר פחות ולומר יותר" או, une image ] " . 50 ליתר דיוק, להיטיב לדבר על- בלי להידרש לומר את- . גודאר, כמדומני, מיקם תמיד את מחשבותיו על החוזקות ועל המגבלות של הקולנוע בתנועות ההתכווצות וההתרחבות של הדימוי עצמו : טבעו ה פגום באופן מהותי המשמש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד