כנגד כל בלתי־ניתן־לדמיוּן - התצלומים מאוגוסט 1944 מכוּוָנים אל אל הבלתי־ניתן־לדמיוּן, ומפריכים אותו...

49 "היו משוכנעים לחלוטין שאחד הסיכויים הטובים ביותר להצלחת מפעלם טמון בעובדה שאיש מבחוץ לא יוכל להאמין בקיומו של 3 והעובדה שהידיעות הנוראות הגיעו מפעם לפעם מפעל כזה" . אבל נדחו "בגלל עצם נפשעותן המועצמת" תרדוף את פרימו לוי עד לחלומות הבלהה האינטימיים ביותר שלו : לסבול, לשרוד, לספר 4 — ואז שלא יאמינו לך מפני שזה משהו העולה על כל דמיון . כאילו המשיך אי-צדק יסודי לרדוף אחרי הניצולים גם בייעודם כנושאי עדות . חוקרים רבים ניתחו בפרטי פרטים את מנגנון עיקור-הדמיון [ désimagination ] שאִפשר לאחד מאנשי האס-אס לומר : "אפשר שיחשדו, יתווכחו, ההיסטוריונים יחקרו, אבל לא יהיו ודאוּיות, כי נשמיד את ההוכחות יחד אתכם . והיה אם תישאר הוכחה כלשהי ומישהו מכם ישרוד, יאמרו הבריות שהאירועים שאתם מספרים עליהם מפלצתיים יתר על המידה מכדי שאפשר יהיה להאמין 5 "הפתרון הסופי", כידוע, נשמר בסוד מוחלט : שתיקה, להם" . 6 אבל מאחר שהפרטים על ההשמדה החלו לחלחל העלמת מידע . 7 היה צורך לאזן את השתיקה החוצה "כמעט מתחילת מעשי הטבח", בדיבור : רטוריקה, שקרים — אסטרטגיה שלמה של מילים שחנה 3 H . Arendt , " Les techniques de la sci...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד