פרק ארבעה עשר הארץ הקדושה ושלילת המדינה

232 ירמיהו בציון ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית הוועדה האנגלו-אמריקנית, שהתכנסה בחודשים ינואר - מארס 6 9 , סימנה מפנה מכריע בשאלת עתידה של הבעיה היהודית - ערבית . לראשונה מאז הענקת המנדט על ארץ ישראל לבריטניה ב- 9 , ניטלה הבלעדיות בהכרעה בעתידו של היישוב בארץ ישראל מידיהם של משרד החוץ ומשרד המושבות הבריטיים, ושולב בה גורם חדש – הגורם האמריקני . הייתה זו עדות הן והן לעליית כוחה המדיני של ארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה לחולשתה של האימפריה הבריטית, שהייתה עסוקה בהתכנסות ובוויתור על החלום האימפריאלי . ברקע הקמת הוועדה עמדה המחלוקת בין משרד המושבות בראשותו של ג׳ורג׳ הנרי הול, שתמך במתכונת כלשהי של חלוקה, ובין משרד החוץ בראשותו של ארנסט בווין, שצידד במתווה של מדינה דו- לאומית . לאור דעיכתה של האימפריה הבריטית בעקבות מלחמת העולם השנייה הייתה ידו של בווין על העליונה, ומדיניותו הייתה למדיניות הממשית של בריטניה עד לראשית 8 9 , עת החלה לקדם בחשאיות תכנית של חלוקת הארץ בין ירדן ובין היישוב . המנדט של הוועדה כלל ארבעה סעיפים עיקריים : ( א ) בחינת התנאים המדיניים, הכלכליים והחברתיים בארץ ישראל, וה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב