שער שלישי ׳הסתר פנים׳ – המלחמה, השואה והקמת המדינה