פרק שמיני פרגמטיזם ולאומיות אמריקנית

148 ירמיהו בציון טריטוריה וממשלה עצמית ? התשובה, לפי מאגנס, כראוי לעם ייחודי כעם היהודי, היא כן ולא . מצד אחד, היהודים נמצאים כמעט בכל מדינה, והרכב האוכלוסין בכל מדינה והיחס שלה כלפי המיעוטים המרכיבים אותה שונה ממדינה למדינה . לכן, במדינות שבהן היהודים חיים בקיבוצים מרוכזים גדולים, דוגמת פולין וליטא, יש להם הזכות להיות מוכרים כאומה וכלאום ( ובפרט 0 לטענתו ב׳רוסיה הדמוקרטית׳, שבה ׳אין לו ספק׳ שיזכו לזכויות לאומיות ) . מנגד, בארצות הברית, שבה המדינה מכירה רק בזכויות אישיות, ולא בזכויות לגזעים, לעמים או ללאומים, זכויותיהם הקיבוציות של היהודים צריכות להיות תרבותיות ורוחניות בלבד, ובשום אופן לא פוליטיות . בנוגע לטריטוריה או לממשלה, האפשרות הקרובה ביותר – ׳אם בכלל׳, לדעתו של מאגנס – היא פלשתינה, ארצו הקדומה של העם היהודי, שיישובה מחדש היה מאז ומעולם אחת השאיפות הלאומיות של העם היהודי . אין פירושו של דבר שכל היהודים צריכים לשכון שם, או שצריכה לקום מדינה או ממשלה יהודית . אלא, שהיהודים שסבורים שהם יכולים לתרום את התרומה המרבית לעם היהודי ולעולם כולו בכך שייצרו בארץ ישראל מרכז יהודי בעבור העם ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב