פרק שישי האוניברסיטה העברית וברית שלום

511האוניברסיטה העברית וברית שלום למאגנס הייתה תפיסה מגובשת מאוד של האוניברסיטה, הן כמרכז של לימוד והגות שיטתית הן כנקודת משען לתחייתה התרבותית והרוחנית של היהדות . במכתב לליאון סימון, הביוגרף של אחד העם, כתב מאגנס : ׳את המשימה הגדולה של היהדות, לבנות חברה מוסרית ברוח נביאי ישראל, ואכן, הקמת האוניברסיטה ניתן לקדם בעזרת האוניברסיטה העברית בציון׳ . העברית בירושלים הייתה מבחינתו של מאגנס המשך החזון של אחד העם . בנאום לרגל פתיחת המכון למדעי היהדות ב- בדצמבר 9 , בנוכחות הנציב העליון הבריטי, אמר מאגנס : ׳חיכינו היום לבואו של האיש שהיה מנהיגו הרוחני של דורנו [ . . . ] הנה כסאו של אחד העם . והן התפלל האיש לשעה זו כל ימיו . רופא חולי עמו ישראל ישלח לו רפואה שלמה ויוסיף לו לאחר מכן הציג מאגנס את תפיסתו כי לאוניברסיטה נועד מקום כוח ויצירה׳ . במתן מענה לשאלות הרוחניות של הדור : ׳אנו חיים בתקופה היסטורית גדולה ואולי גם תקופה מכרעת לאנושות כולה . כמה וכמה שאלות אוכלות את לבנו, ואינן נותנות דמי לנו, שאלות התובעות תשובה מאת היהדות, אם באמת תוסיף היהדות להורות לנו את הדרך כדת, כתורה מוסרית או כפילוסופיה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב